Zavřít načítání

Naše projekty

Naše hlavní služby jsou zejména nákladní lodní doprava, lodní přeprava, vodní stavební práce, opravy plavidel, rekonstrukce plavidel, speciální transporty, pronájem pontonů a mol, pronájem plavidel, nákladní doprava, stavební práce, beranění a záporové stěny, záporové beraněné stěny, beranění štětových stěn nebo jeřábování na vodě.

Můžeme se ale také pochlubit vlastními projekty a návrhy, kdy je využito nejen našich odborných zkušeností, ale také píle a pracovitost. Výsledkem je především kvalitně odvedená práce.


1. Příhradová mola pro malá plavidla


Příhradový modulový konstrukční systém se skládá ze dvou typů mol, hlavního o rozměrech 9,65 x 2,05 m a bočního o rozměrech 7,25 x 1,05 m. Spojovací modul o rozteči 1,2 m umožňuje spořádání jednotlivých prvků podle požadavků na velikost vyvazovaných plavidel, při změně funkce, nebo rozšíření sestavy doplněním dalších kusů. U větších sestav je tak možné ekonomické využití délky mol a případně rozvrhnout pořizovací investici dle možností.

Bezúdržbová koncepce: Celková koncepce materiálů je navržena pro minimální nároky na údržbu. Ocelová konstrukce je žárově zinkována, spojovací čepy nerezové. Plastové plováky jsou vypěněny, takže je zaručeno zachování plovatelnosti i při jejich proražení, a ochrana proti deformacím při mrazech. Pochozí rošt je navržen z dřevoplastových roštů značky Grenadeck, které jsou esteticky rovnocenné s dřevěnými, mají však prakticky nulové nároky na údržbu a i při namočení vykazují vyšší bezpečnost.


2. Plovoucí restaurace Orel


Přestavba nákladní lodi na plovoucí zařízení - kapacitní studie 2012. Původní nákladní motorová loď postavená v r. 1951 v Holandsku o hlavních rozměrech 53,04 x 6,20 x 2,27 m, vyřazená z provozu r. 1997.

Záměrem návrhu je vytvoření důstojných prostor restaurace se zázemím v podpalubí, při zachování důstojné siluety historického plavidla. Vstup je řešen nástavbou ve tvaru kormidelny, a skrze příďovou nástavbu. Hlavní paluba nad bývalými nákladovými prostory je využita pro sezónní restauraci.


Přestavba vlečného remorkéru na rekreační plavidlo Erka


Přestavba vyřazeného vlečného remorkéru z r. 1961 na rekreační plavidlo při zkrácení z 31,5 na 24,0m.


4. Houseboaty pro malé kanály


Houseboaty pro malé kanály pro snadnou proplavitelnost o celkových rozměrech 12,10 x 3,30 x 2,34 m. Nerezové těleso je dřevem pouze obloženo dubem, exteriér nástavby je řešen ve dřevě a oxidované mědi.


5. Molo pro přistávání osobních lodí


Návrh vytvořený na základě poptávky mola pro osobní lodě do Prahy - Troje. Ocelový celosvařovaný ponton o vnějších rozměrech 7,0 x 3,0 x 1,0 m je doplněn rozpěrnou lávkou o rozměrech 4,0 x 1,6 m.

Rozměry mola je možné upravit dle požadavků, stejně jako umístění a typ vyvazovacích prvků.


6. Přestavba překladní pramice na obytnou loď


Variantní návrhy přestavby hamburské šuty na obytnou loď s obytnou plochou 65 m²- nabídkové studie.

Loď byla zkrácena z původních 24 m na 20 m, čímž se dostala do kategorie malých plavidel. Byla vyměněna obšívka podponorové části a nazinkována zvnějšku i zevnitř. Celé opravené kasko bylo následně opatřeno dvousložkovým nátěrem.


7. Ledoborcový člun


Tlačný člun byl navržen jako alternativní úsporné řešení problému chybějícího ledoborce na českých řekách. Současná praxe bourání ledu v zimních obdobích operuje pouze s provizorním použitím nákladních van a plavidel, která nejsou pro tyto účely navržena ani dimenzována.

Vizualizace vznikla jako odpověď na tento problém. Tento člun umožňuje postavit odpovídající trup s nesrovnatelně nižšími náklady, než je stavba běžného ledoborce, popřípadě postavit více kusů, a zefektivnit tak bourací práce vzhledem k pořizovacím nákladům. Navíc odpadá přemisťování drahého plavidla po českých vodách, jelikož jeden ledoborec není s to ani tak řešit problém zamrzání přístavů celoplošně. Spřažení navrhovaného tlačného člunu s tlačnými remorkéry, které patří k běžnému vybavení větších rejdařství i Českých Přístavů tak představuje nejefektivnější, nejjednodušší a nejlevnější řešení daného problému.

Člun by navíc mohlo být výhodné vybavit ramenem opatřeným řetězovou pilou pro řezání zvlášť silných ledů, nebo osadit bagrem se sbíjecím hrotem či standartním drapákem.

Erka

Houseboaty pro malé kanály

Ledoborcový člun

Mola

Orel

Šuta